Perfil de contractant

Expedients de contractació

Buscar

Tipus Expedient Procediment Objecte Import Estat
2146/2017 Procediment de Contractació
225/2017 NOVA ESTACIÓ DEPURADORA-EDAR-AMPLIACIÓ
1572/2016 LICITACIÓ OBRES AJUNTAMENT EDIFICI CAN ROCAFORT
592/2017 CONTRACTACIÓ SERVEI NETEJA ESCOLA PÚBLICA I ESCOLA BRESSOL
1170/2017 INSTAL·LACIÓ PUNTS DE RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS
657/2017 CONTRACTACIÓ ACTIVITATS EXTRAESCOLARS AL PAVELLÓ MUNICIPAL
Negociat sense Publicitat 1441/2015 Contracte adecuació i millora del Local Social Les Faixes obres d’adequació i millora del Local Social Les Faixes 38212,54 Formalitzat